Medlem

 

 

Start
Clubinfo
Foto
Kalender
Köra kortege
Länkar
Medlem
Stadgar

 

 

Medlemskap i Club Örnen MC

 

Anmälan om medlemskap eller förfrågan om medlemskap i Club Örnen MC sker i första hand via E-mail alternativt kontaktas någon av klubbens medlemmar som hänvisar till någon av styrelsens medlemmar för fortsatt handläggning

Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medlemskap är följande:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-mail adress

Person som söker medlemskap i Club Örnen MC ska ta del av klubbens stadgar och accepterar dessa i samband med sin ansökan om medlemskap.

Klubben tar max in 50 st medlemmar, se vidare i stadgarna.

Personer som inte är medlemmar har ändå möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter om intresse finns, i avvaktan på ett eventuellt framtida medlemskap.

Klubbmärke bestående av bröst och ryggmärke kan beställas av medlem.

Medlemsavgiften i Club Örnen MC utgörs av en fastställd årsavgift, som kan betalas in månadsvis.

Klubbens Bankgiro 5791-6082 .