Köra kortege

 

 

Start
Clubinfo
Foto
Kalender
Köra kortege
Länkar
Medlem
Stadgar

 

 Club Örnen MC, regler vid körning i kortege.

 

 1.      För alla körningar skall en frontman och en köman utses.

 2.      Det förutsätts att alla har full tank vid starten och om någon behöver tanka under resans gång skall
       frontmannen informeras snarast.

 3.      Frontmannen informerar innan körningen om färdplanen

 4.      Frontmannen kör alltid först och kömannen alltid sist, båda liggande till vänster i filen, alternativt position
       för kömannen är mitt i filen.

 5.      Kör i en så tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster med första mc till vänster i filen. Släpp inte av
       utrymmet fram till nästa hoj, detta för att undvika kraftiga gaspådrag och ojämn körning för att ”hinna i fatt”.
       Kör ej i bredd, det är förbjudet, respektera den framförvarande hojens ”vingelutrymme”.

 6.      Kör med ”ett öga i backspegeln” hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt som framåt.

 7.      Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla tar automatiskt eget spår. Detta gäller främst smala
       70-vägar där vägbredden kan vara runt 3-4 m, när vägen åter blir bredare återgår gruppen till zig-zag
       formationen. Notera hur hojen framför dig kör.

 8.      Inga omkörningar inom gruppen, undantaget är återtagande av position om någon hoj tvingats sakta ner
       eller stoppat. Alla måste bli på sin plats under körningen.

 9.      Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste mån ligga i höger spår.

10.  Gällande hastighetsbegränsning skall enligt lag följas.

11.  Frontmannen styr hastigheten för kortegen och skall undvika kraftiga gaspådrag vid förändring av hastighet
när så påvisas av skyltar. Generellt skall frontmannen köra så jämnt som möjligt.

12.  Vid omkörning skall frontmannen köra med kraftigt gaspådrag och gruppens medlemmar skall följa med, slå inte av gaspådraget för tidigt så att alla i gruppen kan fullfölja omkörningen och så att någon av medlemmarna inte blir ”hängande” i vänsterfil längre tid än absolut nödvändigt dvs. inte får plats mellan sista hoj i kortegen och den bil som varit mål för omkörning

13.  Kömannen säkrar utrymme för kortegen vid filbyte och vid vissa omkörningar genom att gå ut i vänsterfil samtidigt som frontmannen byter fil, detta för att säkra upp utrymmet för den framförvarande kortegen i syfte att undvika att bilar kommer in i kortegen.

14.  Försvinner hojen bakom dig, slå av på tempot och stanna till om hojen bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även frontmannen. OBS! stanna på ett sätt så att du inte utgör någon fara för dig själv eller andra trafikanter. Stå kvar på din plats. Frontmannen är den som åker tillbaka och kontrollerar. Frontmannen är också den som åter startar upp kortegen.

15.  Vid tekniska problem är det kömannen som stannar med den som har problem. Resterande del av gruppen fortsätter med frontmannen och stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från kömannen.

16.  Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall alltid frontmannen informeras innan avvikelse sker.

17.  Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande skall glida förbi och som sist låta kömannen förstå att man lämnar gruppen.

18.  Om bil lyckas tränga sig in i kortegen skall gruppen iakttaga stor försiktighet och inte omedelbart kasta sig ut i krypkörfältet då detta fält inte har samma vägskick som den övriga vägen det kan dessutom ligga både bildelar och annat i krypkörfältet som kan förorsaka en olycka. Behåll formationen och låt bilisten avvakta tills ny möjlighet till omkörning för bilisten ges.

19.  Upprepa handsignaler framifrån från frontmannen till kömannen. Om handsignal om bensinbehov kommer bakifrån skall detta upprepas framåt. En kort signal med tutan kan användas för att påkalla uppmärksamhet från den framför.

20.  Parkering vid stopp sker samlat och med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida i formationsordning.

 

Handsignaler

1.      Stopp eller sakta ner:

-        Stopp, lyft vänster hand handflatan framåt. Sakta ner vinka upp/ner med handflatan vänd nedåt.

2.      Behöver tanka:

-        Vänster hand, peka på tanken

3.      Din blinker är på:

-        Vänster hand, växelvis knuten och öppen hand

4.      Behöver stanna:

-        Vänster hand vinka upp/ner med handflatan vänd nedåt (punkt 1).

 

Ljudsignal

Upprepade långa ljudsignaler, olycka har inträffat, stoppa kortegen.